Raport ewaluacyjny. Dobrostan w szkole – rezultaty i rekomendacje.

lut 15, 2024 | Nasze badania

Niniejszy raport ewaluacyjny, autorstwa Doroty Ziętek i Aleksandry Mykowskiej, powstał w ramach projektu „Dobrostan w szkole”. “Projekt miał celu opracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod i narzędzi edukacyjnych dotyczących odporności psychicznej dla nauczycieli i dzieci szkolnych oraz przeprowadzenie badań pilotażowych, raportu i rekomendacji w czasie 2 letniego projektu przy współudziale minimum 110 nauczycieli. “ Program opracowany został w podejściu eklektycznym i obejmował koncepcje oraz praktyczne ćwiczenia wywodzące się z jedenastu metodologii, wpływających na trzy strefy budowania dobrostanu, tj. fizycznej, psychoemocjonalnej, społecznej.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem  TUTAJ