Projekt „Welcome!”

z myślą o dzieciach na emigracji

Projekt „Welcome!”

Szkoła przygotowawcza online dla dzieci ze środowisk migracyjnych w projekcie Erasmus+, współpraca partnerska w edukacji szkolnej KA220-SCH-BC9B771F

O projekcie

Projekt „Welcome!” – to przygotowawcza szkoła online dla dzieci o pochodzeniu migracyjnym mająca na celu stworzenie platformy „Welcome!”, której celem jest   integracja i włączenie dzieci o pochodzeniu migracyjnym mieszkających  w Polsce, Czechach, Bułgarii i Grecji do lokalnych systemów edukacyjnych. Dzięki udziałowi  organizacji ukraińskiej projekt ten będzie koncentrował się na dzieciach uchodźców i ich potrzebach w nowych krajach.  Pomoże on nauczycielom w pracy w klasach wielokulturowych oraz w integracji dzieci pochodzących  z różnych  kultur i mówiących w różnych językach.

6 organizacji z 5 krajów przez 30 miesięcy będzie pracować nad stworzeniem i wdrożeniem platformy „Welcome!” zawierającej  multimedialne działania integracyjne, kursy językowe i kulturowe dla dzieci w wieku szkolnym (10-14 lat) oraz multimedialny przewodnik dla nauczycieli.

Aby osiągnąć nasz cel, eksperci konsorcjum, edukatorzy i badacze będą współpracować we własnym gronie, jak również angażować nauczycieli i władze oświatowe do uczestnictwa w programie pilotażowym, a także w wydarzeniach promocyjnych, warsztatach, spotkaniach i konferencji końcowej.

 

Więcej informacji o projekcie już wkrótce…

Spotkanie Inauguracyjne w Brnie

Partnerzy projektu

Fundacja Understanding jest partnerem w tym projekcie, który realizujemy we współpracy z: