Aktualności

Sprawdź, co się aktualnie u nas dzieje

Kulturowa i Edukacyjna Podróż po Novarze z Erasmus+

Kulturowa i Edukacyjna Podróż po Novarze z Erasmus+

Od 26 do 30 maja Novareckon z Włoch gościł nasze fundacyjne dziewczyny Olę Mykowską i Ewelinę Laprus wraz z grupą pracowników/ wolontariuszy działajacych na rzecz włączenia migrantów i uchodźców w Polsce. Wyjazd był doskonałą okazją do podzielenia się doświadczeniami...

sFiKSUM DYRDUM z nami!

sFiKSUM DYRDUM z nami!

Dziękujemy wszystkim uczestnikom warsztatów za niezapomniane chwile podczas "Ogólnorozwojowych integracyjnych warsztatów muzyczno-ruchowych dla dzieci szkolnych" w Sunny Bunny Wieliczka - centrum zajęć dla dzieci i dorosłych! Wspólne muzykowanie i zabawa z niezwykłymi...

Nabór uczestników do Projektu Mobilnościowego

Nabór uczestników do Projektu Mobilnościowego

Ogłoszenie o Naborze Uczestników do Projektu Mobilnościowego Erasmus+ KA122-ADU - Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności dorosłych osób uczących się i kadry w sektorze edukacji dorosłych - Dobrostan i integracja, nowe trendy w edukacji,...

Wiosenna Grecja 🌿

Wiosenna Grecja 🌿

Wiosenna Grecja gościła zespół projektu Wellbeing at Kindergarden w dniach 29.02-01.03.2024. To było niezwykle pracowite spotkanie. Pierwszego dnia ustaliliśmy wyniki dotychczasowych prac oraz kolejne kamienie milowe projektu wraz z ich terminami. Obecnie rozpoczynamy...