Poznaj nas bliżej

O Fundacji

Fundacja Understanding powstała w 2016 roku. Założycielką była Aleksandra Mykowska – psycholog społeczny i ekspert ds. edukacji dorosłych. Niedługo później dołączyła Monika Śledź-Pacheco – specjalista od pisania i zarządzania projektami, Ewelina Laprus – człowiek social mediów i organizator wydarzeń wszelakich oraz Ela Wasil – psycholog biznesu i content manager .

W początkowym okresie Fundacja zajmowała się wyłącznie tematami związanymi z wielokulturowością i wielojęzycznością wśród dzieci i dorosłych, promując komunikację w języku serca oraz stosowanie zrozumienia i życzliwości wobec siebie i innych. Organizacją zajęć i imprez dla rodzin mieszanych mieszkających w Krakowie. Jednak z czasem zainteresowaliśmy się tematem dobrostanu psychicznego, realizując programy wspierające zarówno rodziców, jak i edukatorów oraz nauczycieli w budowaniu ich wewnętrznej odporności psychicznej, która pozwala im skutecznie reagować w sytuacjach trudnych i stresujących w codziennym życiu. A od wybuchu wojny w Ukrainie wspieramy również rodziny uchodzców i ich dzieci.  

Aby nasza organizacja mogła realizować swoją misję poszukujemy specjalistycznej wiedzy, dobrych praktyk i metod na najwyższym światowym poziomie zgodnych z aktualnymi trendami, badaniami i wiedzą. Sami robimy badania i ewaluacje programów edukacyjnych, aby dostarczać  materiałów edukacyjnych na najwyższym poziomie.

Fundacja Understanding tworzy materiały edukacyjne, prowadzi warsztaty, kursy stacjonarne i zdalne, szkolenia i zajęcia na tematy związane z budowaniem dobrostanu psychicznego oraz wspieraniem odporności psychicznej w życiu prywatnym i zawodowym. 

Nasza misja

E

Dobrostan psychiczny

W budowaniu dobrostanu psychicznego, poprzez proponowanie i promowanie różnych metod i technik wzmacniających odporność psychiczną, tak aby każdy mógł wybrać dla siebie tę najbardziej skuteczną.
E

Promowanie wielojęzyczności

Wśród dzieci i dorosłych, pomoc obcokrajowcom mieszkającym w Krakowie/Małopolsce w pielęgnowaniu języka pochodzenia w swoich rodzinach, pomoc polskim rodzicom w rozwijaniu wielojęzyczności u dzieci od najmłodszych lat.
E

Integracja rodzin

W tworzeniu więzi społecznych, organizowanie ciekawego sposobu spędzania wolnego czasu, wspieranie w poznawaniu obcych kultur oraz promowanie tolerancji wobec osób innych narodowości i kultur.
E

Wspieranie rodziców

W wychowaniu dzieci w sposób pełen wzajemnego szacunku i tolerancji: komunikacja bez przemocy, rodzicielstwo bliskości, psychologia pozytywna; slow life: medytacja, mindfulness i joga dla rodziców i dzieci.

Nasz Zespół

Aleksandra Mykowska

Prezes Fundacji

Psycholog społeczny (Uniwersytet Jagielloński), absolwentka MBA, praktyk zarządzania kilkudziesięcioosobowymi zespołami, realizatorka licznych programów kształcenia dorosłych w systemie stacjonarnym, blended learning, e-learning oraz procesów Development Center. Zarządzała procesem organizacji i przygotowania merytorycznego wielu kursów dla dorosłych dla ponad 10 000 osób, współautorka autorskiej metodyki nauczania online, pierwszych badań nad motywacją wewnętrzną do nauki online. Prezenterka na konferencji EDUCA Berlin i innych międzynarodowych konferencjach.
Obecnie mama 2 dwujęzycznych córek, uczy się i praktykuje m.in. Attachment Parenting, NVC, Self Reg i inne metody budowania kompetencji społeczno-emocjonalnych i odporności u dzieci. Interesuje się psychologicznymi aspektami dobrostanu, lubi naukowo weryfikować hipotezy psychologiczne. Uczestniczyła w licznych kursach dotyczących radzenia sobie ze stresem i traumą. Obecnie jest w trakcie certyfikacji w „Integracyjnej Terapii Somatycznej Traumy”. Jej zainteresowania koncentrują się obecnie na wykorzystaniu neuronauki i psychologii oraz podejścia opartego na ciele w budowaniu programów edukacyjnych dotyczących dobrego samopoczucia.

Dominika Stanek

Elżbieta Wasil

Trener, psycholog biznesu, content manager. Od początku pracy zawodowej związana z edukacją – poprzez projekty unijne i edukacyjne dla szkół, m.in. realizowane z Kopalnią Soli w Wieliczce, Kinem IMAX w Krakowie, Cinema City. Redaktor i dyrektor programowy Centrum Edukacyjnego „Bliżej Przedszkola” (2005-2010). Współautorka wraz z Ireną Majchrzak książki „W obronie dziecięcego rozumu”. W latach 2019-2020 dyrektor Niepublicznej Szkoły Specjalnej „Układanka” w Krakowie.

Dominika Stanek

Ewelina Laprus

Magister kulturoznawstwa, spec. Rosjoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim, ukończyła również studia podyplomowe z zakresu Pomocy Humanitarnej na Uniwersytecie Warszawskim. Ekspert ds. marketingu fundacji oraz koordynator logistyki i kierownik administracyjny. Na poziomie lokalnym pozyskuje granty na warsztaty, pikniki, wycieczki dla rodzin uchodźców/migrantów/obywateli polskich w celu integracji i poprawy ich dobrostanu psychicznego. Intensywnie angażuje się w pomoc uchodźcom wojennym, działa na rzecz integracji cudzoziemców i Polaków. Organizuje i transportuje pomoc humanitarną dla mieszkańców terenów objętych działaniami wojennymi.

Monika Śledź-Pacheco

Koordynator projektów, coach rodzinny i trener NLP. Magister Ekonomii i specjalista od zarządzania projektami i systemami edukacyjnymi. Migrantka i mama dwójki aktywnych wielojęzycznych chłopców, która łączy swoją pasję do rozwoju w rodzinie z międzykulturowym doświadczeniem. Współpracownik Klubu Żeglarskiego HORN Kraków oraz Fundacji One World – One Heart w których realizuje projekty międzynarodowe o różnorodnej tematyce, począwszy od edukacji poprzez żeglarstwo, przez integrację obcokrajowców do wsparcia dla kobiet migrantek.