Change from within

Ważne, żeby uczyć się od najlepszych…

Projekt “Change from within”

Projekt finansowany w ramach funduszy EOG i przy aktywnej współpracy naszego islandzkiego partnera Art of Living Iceland

O projekcie

Projekt jest częścią programu „Edukacja”. Celem programu jest dokonanie zmiany w systemie edukacji w Polsce, która przyczyni się do poprawy jakości życia, zmniejszenia różnic i wzmocnienia relacji polsko-islandzkich na tym polu.

Gospodarz „Art of Living Iceland” to wzorcowa placówka edukacyjna w Reykjaviku, od lat prowadząca programy poprawiające jakość życia poprzez zaadaptowanie jogi na grunt zachodni, techniki oddechowe, mindfulness oraz zarządzanie emocjami i stresem dla dzieci, uczniów, nauczycieli i rodziców. Organizacja prowadzi również programy resocjalizacyjne dla osób uzależnionych i skazanych oraz programy rozwojowe dla młodzieży.

Polscy eksperci ds. edukacji współpracujący z Fundacją Understanding będą obserwować i brać udział w szeregu różnych szkoleń i spotkań z instytucjami, z którymi współpracuje nasza organizacja goszcząca. Naszym celem jest uczenie się od bardziej doświadczonej organizacji i zastosowanie później w naszych projektach i programach edukacyjnych najlepszych praktyk, które można zaadaptować w Polsce.

Partnerzy projektu

Naszym partnerem w projekcie jest Art of Living Iceland z Reykjaviku. Jest to organizacja międzynarodowa posiadającą programy i warsztaty rozwoju osobistego, zawierające elementy jogi, medytacji, techniki oddechowe i praktyczna wiedzę, która prowadzi do eliminacji stresu i poprawy jakości życia. W  warsztatach uczestniczyło jak dotąd ponad 30 milionów osób na całym świecie. Wszystkie działania Art of Living łączy jeden cel: poprawa zdrowia oraz podwyższenie poziomu szczęścia.