Multilingual Families Club

Jedność w różnorodności

Projekt “Multilingual Families Club”

ERASMUS+ KA2 – partnerstwa strategiczne na rzecz innowacji

O projekcie

Projekt “Kluby Rodzin Wielojęzycznych” ma na celu zachowanie języków i kultur imigrantów mieszkających w UE oraz promocję wielojęzyczności wśród społeczeństwa europejskiego. W ramach partnerstwa powstanie kompleksowy zestaw narzędzi, zawierających:

• Wskazówki umożliwiające skuteczne tworzenie i prowadzenie wielojęzycznych klubów w krajach Europy i świata;

• Zajęcia i gry dla dzieci i rodziców, zaprojektowane specjalnie w celu promowania wielojęzyczności, wielokulturowości i zwiększania kompetencji dzieci i rodziców we wzajemnym dialogu w ich językach;

• Przewodnik metodyczny dla organizatorów klubów (szkoły podstawowe, organizacje pozarządowe, ośrodki rekreacji, itd.): jak prowadzić klub na co dzień;

• Informacje zwiększające świadomość na temat wielojęzyczności wśród rodziców oraz instytucji edukacyjnych w regionie.

 

W ramach projektu powstanie:

  • Zróbmy to razem! Przewodnik zawierający instrukcje i wskazówki dotyczące zakładania i prowadzenia klubów wielojęzycznych
  • Bawmy się językami! Repozytorium ćwiczeń aktywizujących dla rodzin wielojęzycznych do wykorzystania w Klubach – ćwiczenia i gry dla dzieci oraz rodziców, opracowane w celu promowania wielojęzyczności oraz doskonalenia kompetencji dzieci oraz rodziców w komunikowaniu się z innymi w ich języku;
  • Bądźmy wielojęzyczni! – Przewodnik metodologiczny dla trenerów osób dorosłych ze wskazówkami jak wspierać rodziny wielojęzyczne w wysiłkach na rzecz zachowania języka/-ów ojczystego rodziców;
  • Program Szkolenia Pracowników ‘Klubów Wielojęzycznych’– mający na celu przekazanie narzędzi i metod wypracowanych w projekcie edukatorom zainteresowanym wspieraniem rodzin wielojęzycznych w rozwijaniu ich językowego i kulturowego potencjału;

Rodzice otrzymają również następujące materiały wspierające:

Przewodnik ‘Po co i jak być Wielojęzyczną Rodziną! Przewodnik dla rodziców jak motywować i angażować dzieci do mówienia w wielu językach’ – materiał zawierający informacje o tym, jak wychowywać dzieci wielojęzyczne, podtrzymując języki używane w rodzinie.

 

Więcej informacji o projekcie możesz znaleźć na stronie: http://www.multilingualclubs.eu/pl/

Projekt przyczyni się do ochrony języków i kultury imigrantów żyjących w Unii Europejskiej oraz do promowania wielojęzyczności pośród społeczeństwa europejskiego.

Partnerzy projektu

Fundacja Understanding jest partnerem w tym projekcie, który realizujemy we współpracy z: