Dobrostan w szkole

Program rozwojowy dla nauczycieli

Projekt “Dobrostan w szkole”

Projekt o nazwie „Dobrostan w szkole” korzysta z dofinansowania o wartości 171 895,00 EUR. Całkowita kwota przyznanego dofinansowania w 85% współfinansowana jest ze środków otrzymanych od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG oraz w 15% z budżetu państwa. Celem projektu, który będziemy realizować z islandzkim partnerem Art of Living Iceland, jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod i narzędzi edukacyjnych dotyczących odporności  psychicznej dla nauczycieli i dzieci szkolnych oraz przeprowadzenie badań pilotażowych, raportu i rekomendacji  w  czasie dwuletniego projektu przy współudziale minimum 110 nauczycieli. 

Liczne badania pokazują, że istnieje duże zapotrzebowanie na realizację  programów rozwojowych dla nauczycieli w kwestii odporności psychicznej. Wypalenie zawodowe wśród tej grupy jest poważnym problemem zarówno społecznym jak i pedagogicznym. Przyjmowanie na siebie frustracji uczniów i rodziców, długotrwały, chroniczny stres oraz poczucie osamotnienia, bez możliwości otrzymania instytucjonalnego wsparcia, prowadzi do wypalenia zawodowego. Do tego dochodzą trudne warunki pracy, brak pomocy naukowych, presja zwierzchników i niskie zarobki.

Projekt “Dobrostan w szkole” ma na celu opracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod i narzędzi edukacyjnych dotyczących odporności psychicznej  dla nauczycieli i dzieci szkolnych oraz przeprowadzenie badań pilotażowych, raportu i rekomendacji w czasie 2 letniego projektu przy współudziale minimum 110 nauczycieli. Beneficjentami końcowymi są kształcący się nauczyciele oraz osoby pracujące z dziećmi, dzieci szkolne, rodzice. Beneficjentami pośrednimi nauczyciele, kadra szkolna, instytucje wspierające edukację szkolną i edukatorzy.

O projekcie

W trakcie szkolenia w Komborni w październiku 2022 roku udało się zebrać grupę ekspertów i nauczycieli zaangażowanych w projekt. W efekcie tygodniowego szkolenia powstał szereg multimedialnych materiałów edukacyjnych do wykorzystania przez nauczycieli w swojej pracy. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi na naszej PLATFORMIE!

Założenia

W ramach projektu został opracowany:

  • poradnik odporności psychicznej dla nauczycieli szkolnych
  • multimedialny pakiet szkoleniowy dla nauczycieli, narzędzia i ćwiczenia dla nauczycieli do pracy ze sobą
  • raport z badań i analiz pilotażowego szkolenia dla nauczycieli, rekomendacje i artykuły
  • dwie broszury ćwiczeniami dla dzieci szkoły podstawowej i instrukcją dla nauczycieli, osób pracujących z dziećmi i rodziców

Opracowując w.w. rezultaty korzystamy z różnych koncepcji z całego świata, aby były dopasowane dla różnych osób (nauczyciele, osoby pracujące z dziećmi, dzieci) i ich aktualnych potrzeb na każdym etapie życia. Powstałe programy i narzędzia edukacyjne mają być różnorodne, kompleksowe, elastyczne. Wówczas każdy nauczyciel i dziecko będzie mógł wybrać to, co mu pasuje najlepiej w danym momencie.

Przyjęta metodologia

W ramach projektu korzystamy z następujących koncepcji i metod:

E

Neuronauka dla nauczycieli

ćwiczenia budujące poczucie bezpieczeństwa i stabilność emocjonalną

E

Qigong

ćwiczenia fizyczne uwalniające napięcia z ciała, uspokajające i rozluźniające

E

Joga

ćwiczenia fizyczne, odstresowujące i energetyzujące

E

NLP

poprawa samooceny, zarządzanie emocjami

E

EFT

metoda tappingu, nauka akceptacji emocji

E

NVC: Porozumienie bez Przemocy

komunikacja oparta na szacunku, życzliwości i empatii

E

Psychologia pozytywna i poznawcza

psychologiczne narzędzia budowania dobrostanu psychicznego

E

Relaksacja i medytacja

praktyka uważności wspierająca budowanie dystansu i regenerację

E

Pozytywna dyscyplina

jak systemowo pracować z klasą, aby maksymalizować współpracę uczniów

E

Ćwiczenia oddechowe

ćwiczenia, które zwiększają odporność i budują spokój przez oddech

E

Samoregulacja

ćwiczenia wspomagające identyfikację oraz redukcję stresorów, analiza obszarów, w których można budować zasoby odporności psychicznej

Partnerzy projektu

Naszym partnerem w projekcie jest Art of Living Iceland z Reykjaviku. Jest to organizacja międzynarodowa posiadającą programy i warsztaty rozwoju osobistego, zawierające elementy jogi, medytacji, techniki oddechowe i praktyczna wiedzę, która prowadzi do eliminacji stresu i poprawy jakości życia. W  warsztatach uczestniczyło jak dotąd ponad 30 milionów osób na całym świecie. Wszystkie działania Art of Living łączy jeden cel: poprawa zdrowia oraz podwyższenie poziomu szczęścia.