Komunikacja budująca zrozumienie

Komunikacja pełna zrozumienia, czyli jak rozmawiać, aby osiągnąć porozumienie

Projekt “Komunikacja budująca zrozumienie”

Projekt o nazwie „Komunikacja budująca zrozumienie” korzysta z dofinansowania o wartości 122 871,00 EUR. Całkowita kwota przyznanego dofinansowania w 85% współfinansowana jest ze środków otrzymanych od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG oraz w 15% z budżetu państwa. Celem projektu, który będziemy realizować z islandzkim partnerem Art of Living Iceland, jest opracowanie narzędzi wprowadzających skuteczną komunikację oraz pokojowe i konstruktywne rozwiązywanie sporów i problemów w środowiskach dzieci i młodzieży.

O projekcie

Projekt „Komunikacja budująca zrozumienie” ma na celu opracowanie narzędzi wprowadzających skuteczną komunikację oraz pokojowe i konstruktywne rozwiązywanie sporów i problemów w społecznościach dzieci i młodzieży. Projekt zakłada zmianę kulturowo-społeczną w podejściu do konfliktu i wykształcenie umiejętności skutecznej komunikacji, a długofalowo, wprowadzenie do przestrzeni społecznej nowych wzorców zachowań.  Umożliwi to konstruktywne podejście do wyzwań oraz  zbudowanie systemu zapobiegania problemom w relacjach i rozwiązywanie ich w sposób korzystny dla wszystkich stron.

Ponieważ adresatem końcowym projektu są dzieci i młodzież, projekt zakłada trwałą zmianę poprzez edukację również na najwcześniejszych etapach. Beneficjentami projektu są dzieci i młodzież szkolna, nauczyciele, osoby pracujące w domach dziecka i świetlicach środowiskowych, kuratorzy sądowi oraz asystenci rodzin. Jego efekty pośrednio wpłyną również na kadrę szkolną, pracowników placówek pracy z dziećmi, asystentów rodziny itp.

Projekt zakłada powstanie trzech efektów pracy intelektualnej, na przełomie dwóch lat i przy aktywnej współpracy naszego islandzkiego partnera Art of Living Iceland.

Założenia

W ramach projektu został opracowany:

E

Pakiet szkoleniowy

  • filmy teoretyczne i praktyczne, pokazy i ćwiczenia z omówieniem narzędzi,
  • cykl szkoleń z komunikacji bez przemocy, technik radzenia sobie z emocjami,
  • instrukcja, jak korzystać z narzędzia w pracy zdalnej.
E

Podręcznik dla dorosłych

Podręcznik dla dorosłych z teoriami, opisami narzędzi i umiejętności, praktycznymi wskazówkami z omówieniem różnic w korzystaniu z narzędzi w zależności od 3 grup wiekowych. Instrukcja online.

E

Podręcznik dla dzieci i młodzieży

Podręcznik dla dzieci i młodzieży zawierający kompendium wiedzy teoretycznej i praktycznej w postaci komiksów uzupełnionych krótkimi opisami

Projekt ma na celu wykorzystanie współpracy instytucjonalnej do poprawy jakości i adaptacji uczenia się przez całe życie poprzez rozwijanie i aktualizowanie oferty edukacyjnej, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk oraz organizowanie wspólnych inicjatyw z islandzkim partnerem Art of Living Iceland.

Nasi eksperci

Magdalena Kosicka – Leszczyńska

Certyfikowana Trenerka Porozumienia bez Przemocy, Mediatorka, Radca prawny.

Zaczynała pracę z konfliktem jako prawnik. Od 2010 r. prowadzi szkolenia z zakresu komunikacji i mediacji dla szkól, przedszkoli, instytucji, i grup otwartych. Jest mediatorką sadową i rozwiązuje konflikty zbiorowe.

Jej prawdziwą pasją jest praca z młodzieżą i wspieranie w rozwiazywaniu konfliktów młodych ludzi w różnych grupach wiekowych. Ta praca daje jej najwięcej radości – tempo w jakim młodzież potrafi dojść do wzajemnego zrozumienia, ich ciekawość, ale też wyzwania, które nie pojawiają się w świecie szkoleń dla dorosłych dają szanse na intensywny rozwój i różnorodność. Własne dzieci Magdy nieustannie dają jej pole do ćwiczeń.

Magda współpracuje na stałe z Sądem Okręgowym w Zamościu prowadząc programy mediacji rówieśniczych oraz wykłady i szkolenia dla uczniów i nauczycieli.

Mediowała konflikty szkolne w szkołach w województwie lubelskim. Od 2012 r. jest mediatorem sądowym, w tym od 2016 r. jest wpisana na listę mediatorów stałych, pracuje jako mediator w ramach Centrum Arbitrażu i Mediacji przy KUL w Lublinie, Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych, Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „ Znam Prawo”.

Marta Kułaga

Certyfikowana trenerka Porozumienia bez Przemocy (www.cnvc.org), coacherka (2013-2014 Szkoła Profesjonalnego Coachingu, 2015 Coaching oparty na Potrzebach), absolwentka Szkoły Trenerów komunikacji opartej na empatii (2010 –2013), mediatorka (2016-2017 Kurs mediacji Yorama Mozensona). Facylitatorka dialogu i wsparcia w rozwiązywaniu konfliktów grupowych.

Partnerzy projektu

Naszym partnerem w projekcie jest Art of Living Iceland z Reykjaviku. Jest to organizacja międzynarodowa posiadającą programy i warsztaty rozwoju osobistego, zawierające elementy jogi, medytacji, techniki oddechowe i praktyczna wiedzę, która prowadzi do eliminacji stresu i poprawy jakości życia. W  warsztatach uczestniczyło jak dotąd ponad 30 milionów osób na całym świecie. Wszystkie działania Art of Living łączy jeden cel: poprawa zdrowia oraz podwyższenie poziomu szczęścia.