Peace of Mind & Strength of Heart

Projekt ma na celu wzmocnienie zdrowia psychicznego i dobrostanu psychicznego uchodźców i osób przesiedlonych, ze szczególnym uwzględnieniem osób z Ukrainy!

girl holding purple and green camera toy

Projekt finansowany ze środków UE

EU4 Health – 2022 program 101101437 EU4H – 2022 – PJ – 09

boy sitting on bench while holding a book

O projekcie

Eskalacja wojny w Ukrainie w lutym 2022 roku spowodowała, największą od czasów II wojny światowej, falę migracji w Europie. Miliony Ukrainców opuściło swoje domy , wśród nich głównie kobiety i dzieci. Wojenne doświadczenia, przesiedlenia pozostawiły trwałe ślady w psychice w postaci lęków, gniewu, utraty nadziei, depresji, problemów ze snem czy też PTSD. Nie wszyscy będą w stanie przezwyciężyć psychiczne, emocjonalne czy też fizyczne skutki dzięki własnym zasobom odporności. Są osoby, które będa potrzebować wsparcia w celu wzmocnienia swoich mechanizmów radzenia sobie z sytuacją. Dlatego też własnie powstał ten projekt.

Projekt ma na celu opracowanie i wdrożenie szeroko dostępnego, innowacyjnego, mierzalnego i opartego na badaniach podejścia do wzmocnienia zdrowia psychicznego i dobrostanu uchodźców oraz przesiedleńców w Europie (ze szczególnym uwzględnieniem osób z Ukrainy). Obejmuje on wzmocnienie psychospołecznego dobrostanu oraz wzmocnienie funkcji wykonawczych usługodawców i specjalistów zdrowia psychicznego, jak również budowanie nowych zdolności.

Cele projektu:

  • Wzmocnienie zdrowia psychicznego i dobrostanu psychospołecznego 16 000 uchodźców i przesiedleńców – dzieci i dorosłych (ze szczególnym uwzględnieniem osób z Ukrainy).
  • Wzmocnienie dobrostanu psychospołecznego i zdolności do działania 700 usługodawców i specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego pracujących z uchodźcami i przesiedleńcami w Europie (z naciskiem na rosyjskich / ukraińskich specjalistów).
  • Zwiększenie możliwości usługodawców i osób przesiedlonych do wdrożenia na szerszą skalę w Europie poprzez przeszkolenie 50 nowych moderatorów HRE w całej Europie, w tym ukraińsko- i rosyjskojęzycznych.

Konsorcjum projektu Peace of Mind and Strength of Heart w trakcie krakowskiego spotkania w grudniu 2022 roku. 

Wywiad dla Polskiego Radia z dr Katrien Hertog na temat projektu Peace of Mind and Strength of Heart , który ma na celu pomóc Ukraińcom odzyskać spokój psychiczny i znaleźć siłę do życia pomimo wojennej traumy. 

3-dniowe spotkanie konsorcjum projektu przygotowane przez Klub Żeglarski Horn Kraków. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Komisji Europejskiej, odpowiedzialny za realizację projektu.

Prezentacja projektu przedstawicielom międzynarodowych i lokalnych organizacji pracujących z uchodźcami, spotkanie networkingowe.

W jaki sposób chcemy pomóc uchodźcom? Czyli  trochę o warsztatach HRE…

Warsztat HRE – to warsztat o niskim poziomie progowym zajmujący się psychospołecznymi konsekwencjami konfilktu i przemocy, uwalniający od ostrego i podstawowego stresu i lęków, poprawiający sen i przynoszący ulgę. Warsztaty HRE to podstawowy program interwencji IAHV, który może dotrzeć do dużej liczby osób, jednoczenie wpywając na duże korzyści osobiste. Warsztaty są oparte na licznych badaniach, są również możliwe do zastosowania w różnych kulturach. Przynoszą natychmiastowy, pozytywny efekt i wyposażaja uczestników w techniki, które mogą kontynuować samodzielnie, aby poprawiać swoje sampoczucie. 

Partnerzy projektu

Fundacja Understanding jest partnerem w tym projekcie, realizujemy go we współpracy z: