35-lecie Erasmus+

lis 15, 2022 | Aktualności

Drodzy! W związku z zamieszaniem webinarowym, dawno, nie dzieliliśmy się naszym życiem fundacyjnym. Końcem października świętowalismy 35-lecie Erasmus+ w trakcie V Kongresu Edukacji. Kluczowym tematem V Kongresu Edukacji było umiędzynarodowienie w obszarze szeroko rozumianej edukacji, sieciowanie i wzmacnianie sojuszy między szkołami, uczelniami, placówkami edukacyjnymi ze szczególnym uwzględnieniem wartości jednoczących Europę.
Fundację reprezentowała, jak zawsze, nasza niezastąpiona prezes Monika! Nie pozostało nam nic innego jak tylko pracować nad nowymi projektami! 💪🙂