Kulturowa i Edukacyjna Podróż po Novarze z Erasmus+

cze 5, 2024 | Aktualności

Od 26 do 30 maja Novareckon z Włoch gościł nasze fundacyjne dziewczyny Olę Mykowską i Ewelinę Laprus wraz z grupą pracowników/ wolontariuszy działajacych na rzecz włączenia migrantów i uchodźców w Polsce. Wyjazd był doskonałą okazją do podzielenia się doświadczeniami i pomysłami w trakcie licznych wykładów, warsztatatów i wizyt studyjnych. Uczestnicy poznali lokalne i europejskie metody pracy z migrantami, wymienili się doświadczeniami, budowali sieci kontaktów oraz rozwijali kompetencje w zakresie wsparcia i włączenia migrantów.


Specjalne podziękowania dla naszych prelegentów:

– Lorena Godio: CPIA 1 Novara/VCO
– Federico Diotti: Caritas Diocesi di Novara
– Mariana Slobodian: Ukraińska wspólnota w Novarze
– Anna Ida Russo: Ohana odv

Po mobilności pozostało nam wiele pozytywnych doświadczeń, znajomości i wymiany kontaktów, które z pewnością doprowadzą do kolejnych nowych projektów i inicjatyw w przyszłości.

 

👉 Nazwa szkolenia: Rozwój kadry FUND w zakresie integracji i wspierania migrantów i uchodźców. Szkolenie jest realizowane w ramach Projektu Mobilnościowego Erasmus+ KA122-ADU – Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności dorosłych osób uczących się i kadry w sektorze edukacji dorosłych – Dobrostan i integracja, nowe trendy w edukacji, 2023-1-PL01-KA122-ADU-000146937