François Grosjean odpowiada na 10 pytań o wielojęzyczność podczas wywiadu z Marianną Pogosyan

10 pytań o wielojęzyczność

François Grosjean ocenia zdolność mówienia wieloma językami. François jest autorem „Life as a Bilingual” blog  oraz książki Bilingual: Life and Reality. François odpowiada na 10 pytań podczas wywiadu z Marianną Pogosyan, która specjalizuje się w psychologii międzykulturalnej, jest doktorem i konsultantem.

Moim zdaniem najbardziej interesujące pytanie i odpowiedź dla rodziców, którzy rozważają wychowanie dwujęzycznego dziecka, to pytanie:

„- Co, jak Pan sądzi, jest największą korzyścią z dwujęzyczności?

– Zamiast podawać jedną korzyść podam Pani kilka: osoby dwujęzyczne mogą komunikować się z różnymi osobami, lepiej rozumieją różne kultury, mogą komunikować się z ludźmi w różnych krajach. Wiadomo także, że znajomość kilku języków pomaga w nauce kolejnych. Dwujęzyczność sprzyja otwartości umysłu, pozwala na uzyskanie kilku różnych perspektyw na życie, redukuje kulturalną ignorancję. Dwujęzyczność daje więcej możliwości podjęcia pracy a także zwiększa mobilność społeczną. Dyskusja na temat korzyści z dwujęzyczności jest dostępna: here.”

„Moim językiem jest dwujęzyczność” rozmowa z prof. Ofelią Garcia z City University New York

„W wielojęzycznym świecie bycie osobą dwu- lub wielojęzyczną jest atutem. Rodzice powinni zrozumieć, że liczy się to, jak spędzają czas ze swoimi dziećmi, a niekoniecznie język, w którym mają miejsce interakcje. Biorąc jednak pod uwagę, że Stany Zjednoczone, jak i inne państwa na świecie, nie radzą sobie ze wspieraniem rozwoju języków, które nie są dominujące na ich terytorium, to rodzice powinni sami podjąć się tego zadania. W przeciwnym razie dziecko nie stanie się osobą dwujęzyczną.”

 

 

za: http://www.opinia.co.uk/index.php?option=com_content&view=article&id=1097%3Amoim-jezykiem-jest-dwujezycznosc-rozmowa-z-prof-ofelia-garcia-z-city-university-new-york&catid=71%3Aserwis-wszystko-o-dwujezycznosci&Itemid=213