Nabór uczestników do Projektu Mobilnościowego

Nabór uczestników do Projektu Mobilnościowego

Ogłoszenie o Naborze Uczestników do Projektu Mobilnościowego Erasmus+ KA122-ADU – Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności dorosłych osób uczących się i kadry w sektorze edukacji dorosłych – Dobrostan i integracja, nowe trendy w edukacji,...