Nasze projekty

Działamy w Krakowie

Naszym celem jest pomoc w integracji imigrantów ze społeczeństwem polskim, organizowanie ciekawego sposobu spędzania wolnego czasu, budowaniu wśród mieszkańców poczucia solidarności oraz świadomości i wiedzy na temat kultury i obyczajów innych narodowości, kształtowaniu postawy tolerancyjnej wobec cudzoziemców, mniejszości narodowych i etnicznych.

Projekty