“Multicultural and Non Violence Parenting”

sie 29, 2022 | Aktualności

Dzisiaj, na krakowskim Kazimierzu, odbyło się spotkanie promocyjne i podsumowujące nasz projekt szkoleniowy “Multicultural and NonViolence Parenting” POWERAE-2019-1-PL01-KA104-063687. Projekt w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ – projekty mobilności ponadnarodowej współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Miał on na celu podniesienie kwalifikacji pracowników i osób współpracujących z Fundacją Understanding w ramach edukacji wielokulturowej/wielojęzycznej, pisania i prowadzenia projektów edukacyjnych oraz zastosowania „komunikacji bez przemocy” w edukacji przedszkolnej i rodzicielstwie. W trakcie spotkania mieliśmy okazję wspólnie przeanalizować potrzeby szkoleniowe oraz zaplanować przyszłe projekty szkoleniowe dla zaproszonych Krakowskich NGO. Po części oficjalnej był czas na poczęstunek i networking.