Dlaczego psychologia pozytywna może być korzystną  inspiracją dla nauczycieli?  

Po pierwsze wpływ psychologii pozytywnej na rozwój nowych tendencji w edukacji, pedagogice i terapii jest niezwykle ważny. Nauczyciele zainspirowani psychologią pozytywną są po prostu szczęśliwsi, koncentrują się na rozwijaniu swoich mocnych stron i potencjału uczniów, doceniają wartość i sens swojej pracy, pracują nad pozytywnym  stylem myślenia.

Po drugie psychologia pozytywna rozwija się niezwykle dynamicznie jako nauka o szczęściu człowieka skoncentrowana na rozpowszechnianiu metod budowania dobrostanu i odporności psychicznej o wysokiej, udowodnionej naukowo skuteczności. Przenosi uwagę z negatywnych aspektów rzeczywistości i deficytów na badanie czynników kształtujących charakter i potencjał jednostki oraz na analizę mechanizmów powstawania pozytywnych emocji i osiągnięć. Taka perspektywa może być bardzo ożywcza i pomocna w trudnej i odpowiedzialnej pracy nauczyciela. 

Po trzecie psychologia pozytywna dowartościowuje zawód nauczyciela jako profesjonalisty i twórcy, daje podstawy teoretyczne poparte badaniami naukowymi i uzasadnienie dla nowatorskich działań pedagogicznych wzmocnione autorytetem takich „gwiazd” psychologii jak Philip Zimbardo czy Martin Seligman. Perspektywa ta podkreśla autorytet nauczyciela jako człowieka, który pokazuje, że dążenie do szczęścia jest głównym celem i sensem życia. Zawód nauczyciela jest istotny dla całego społeczeństwa i kluczowy w kontekście rozwoju człowieka, ponieważ nauczyciele tworzą środowisko tego rozwoju. Jest to drugie najważniejsze środowisko poza domem rodzinnym. Dlatego wspieranie nauczycieli jest tak ważne w psychologii  pozytywnej 

Po czwarte praca nauczyciela łączy się z wysokim stresem, dużą odpowiedzialnością oraz wysiłkiem na poziomie fizycznym, intelektualnym i emocjonalnym, dlatego dbanie o siebie w tym zawodzie jest bardzo istotne. Psychologia pozytywna dostarcza wiedzy o tym, jak to robić.

Po piąte nauczyciele jako zawodowi „pomagacze” są bardziej  skupieni  na innych  niż na sobie – mają tendencję do tego, żeby pomagać, między innymi dlatego wybrali ten zawód. Może to prowadzić do nieświadomego zaniedbania swoich potrzeb i obniżenia dobrostanu. 

 

Artykuł powstał na bazie materiałów z projektu „Dobrostan w szkole” /EOG/21/K4/W/0038, więcej informacji i ćwiczeń znajdziesz na stronie projektu.